Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Συνάντηση της Ομοσπονδίας με το Σ. Νικολούδη, για την ανάρτηση των Δασικών χαρτών της περιοχής μας.

Συνάντηση συνεργασίας είχε σήμερα το απόγευμά η Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγίων Θεοδώρων, με το κ. Στράτο Νικολούδη – πολιτικό μηχανικό Ε.Μ.Π, και μέλος της επιτροπής περιβάλλοντος της Ομοσπονδίας.

Το θέμα  ήταν η ανάρτηση των Δασικών χαρτών της περιοχής και τα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η συζήτηση ήταν η αναγκαιότητα άμεσης και σωστής ενημέρωσης όλων των Συλλόγων και των οικιστών, ώστε να προετοιμαστούν όσο το δυνατό καλύτερα και να προλάβουν τις ημερομηνίες για ενδεχόμενη ένσταση, που θα πρέπει να καταθέσει στο δασολόγο, ο κάθε ιδιοκτήτης του οποίου το ακίνητο (οικόπεδο ή οικία) είναι σε περιοχή που χρήζει διερεύνησης, π.χ. να έχει συμπεριληφθεί σε Δασική έκταση, κατά λάθος.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις συναντήσεις και με φορείς, ώστε η αυστηρότητα του κράτους να μην εξαντλείται στους μικροϊδιοκτήτες της περιοχής μας, οι οποίοι μπορεί και να μην γνώριζαν, όταν το ίδιο το κράτος τους έδωσε συμβόλαιο.

Η Ομοσπονδία συνεχίζει την προσπάθεια, ώστε να αποκατασταθεί κάθε πιθανή αδικία. Το μέλημα μας είναι αυτή να είναι και η τελευταία ταλαιπωρία των οικιστών και να προχωρήσει επιτέλους το σχέδιο πόλης.