Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων Οικιστών Αγ. Θεοδώρων.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα 4/7/2021, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων Οικιστών Αγ. Θεοδώρων. 

Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα παρακάτω:

Η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η ταμειακή έκθεση και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.

Επίσης:

Όσο αφορά την πρόσφατη μεγάλη φωτιά, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και υιοθέτησε τις θέσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όπως εκφράστηκαν στο Σχίνο στις 30/5/21.

Το Σώμα αποφάσισε να συνταχθεί με την απόφαση και τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. όσο αφορά το αίτημα μας, για την μη χρέωση της ανύψωσης των υδρομετρητών στους καταναλωτές.

Το Σώμα ενέκρινε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να διερευνήσει, κατά πόσο είναι εφικτό να λειτουργήσει Δωρεάν συγκοινωνία από και προς τους οικισμούς.