Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Η αρχαία κρομμυώνα σήμερα…

Ένα μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα σε κάτι τόσο μοναδικό και κοντινό μας! Αλλά άγνωστο στους περισσότερους.