Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Ακύρωση θεατρικής παράστασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από επικοινωνία της θεατρικής Ομάδας με την ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγίων Θεοδώρων και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο, υπήρξε πληροφόρηση ότι λόγω τεχνικού προβλήματος η παράσταση ΣΙΛΑΧ στο θέατρο Νότης Περγιάλης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 2/9/2021 και Θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία.