Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

θυρίδα στο ΚΕΠ από την Τρίτη.

Αλλαγή έρχεται στα ΚΕΠ από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Ο κάθε πολίτης θα έχει τη δική του θυρίδα στην οποία θα μπορεί να μπαίνει και να παίρνει όποιο πιστοποιητικό έχει ζητήσει.

Οι θυρίδες, οι οποίες τίθενται σε λειτουργία, αποτελούν στην ουσία ένα «ψηφιακό γραμματοκιβώτιο» μέσα από το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία του πολίτη με το ΚΕΠ.

Οι θυρίδες θα μπορούν να δέχονται αιτήματα για τα εξής πιστοποιητικά:

  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γάμου
  •  Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Η διαδικασία που ακολουθείται θα γίνεται μέσω του gov.gr και είναι σχετικά απλή.

Ο πολίτης που θα αιτείται κάποιο πιστοποιητικό θα έχει την δυνατότητα να πατήσει στην επιλογή «Θυρίδες», όπου εκεί θα βρίσκει το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει και χρειάζεται.

Η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη, καθώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΚΕΠ διαθέτουν την εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» μέσω της οποίας θα μπαίνουν, χρησιμοποιώντας τον νέο τρόπο αυθεντικοποίησης που υλοποίησε η ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Πρόκειται για τον νέο μηχανισμό χορήγησης κωδικών στους δημοσίους υπαλλήλους για την πρόσβασή τους σε εκείνες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου για τις οποίες διαθέτουν εξουσιοδότηση, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Ο μηχανισμός εξασφαλίζει πως θα πραγματοποιείται ασφαλής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κάθε υπάλληλο, ενώ ενισχύεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και η ασφάλεια των συστημάτων.