Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Θεσπίζεται μηχανισμός διάθεσης μέρους της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ

Η εκκίνηση διαδικασίας Market Test (Δοκιμή Αγοράς) για την διάθεση μέρους της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ στους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τα επόμενα τρία χρόνια, συμφωνήθηκε στην αποψινή τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των θεσμών, που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκας, σε μια κίνηση που πατάει πάνω στις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το συγκεκριμένο μέτρο σχετίζεται με την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το 2007, για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ στο λιγνίτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΕΝ, «η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να υιοθετήσουν έναν ρυθμιστικά καθοριζόμενο μηχανισμό διάθεσης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του οποίου τα επόμενα τρία έτη, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε τμηματική πώληση ενέργειας μέσω της σύναψης διμερών συμβολαίων με ιδιώτες προμηθευτές».

Οι ποσότητες ενέργειας, οι οποίες θα διατίθενται σε τριμηνιαία ή ετήσια πακέτα, θα ανέλθουν το 2021 στο 50% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους, ποσοστό που μειώνεται σε 40% το 2022 και το 2023, πάντα με βάση το προηγούμενο έτος.

Τα προϊόντα αυτά θα απευθύνονται σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και θα διατίθενται σε προκαθορισμένη τιμή, όχι μέσα από διαδικασίες δημοπράτησης.