Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρωτοβουλία πολιτών από τα Ενδιαφερόμενα μέρη και Φίλους του δασικού οικοσυστήματος και Ζωντανού Οργανισμού «Τα Γεράνεια Όρη» για το Περιβάλλον, την Οικολογία και την ίδια την Ζωή Ανθρώπων και Ζώων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχίνος, 30 Μαΐου 2021

Στο Σχίνο,  Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, την 30η Μαΐου 2021, συναντήθηκαν αντιπρόσωποι από Συλλόγους, Συλλογικότητες καθώς και μεμονωμένα άτομα από τους Δήμους Μεγαρέων και Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, με σκοπό να συζητηθούν οι κοινές ενέργειες και δράσεις  που πρέπει να ακολουθήσουν την πολύ πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια όρη προκειμένου να αποτραπούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυσάρεστες επιπτώσεις στην ζωή του τόπου αλλά και του Φυσικού Περιβάλλοντος των Γερανείων.

Κοινή αναδείχθηκε η ανάγκη των συμμετεχόντων για τις παρακάτω αντίστοιχες ενέργειες :

Α. Άμεση θεραπεία των προβλημάτων εξαιτίας προφανών και εύλογων αιτιών ( Ενδεικτικά αναφέρονται: μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, της θάλασσας και του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης, αποτροπή αλλαγής χρήσης γης για εφαρμογή ιδιαιτέρως επιβλαβών επιχειρηματικών δράσεων, περιορισμός οδικού δικτύου με συνεχή προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών,  κλπ.)

  Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο :

 1. Να γίνουν αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές μελέτες και έργα και επίβλεψη αυτών για να αποτραπούν κατολισθήσεις και πλημμύρες στην περιοχή και το κλείσιμο του δρόμου Αλεποχωρίου – Σχίνου  λόγω των διαβρώσεων. 

2.  Να διαμορφώσουμε την από κοινού αίτησή μας προς το Υπουργείο Άμυνας για την συμβολή της ΜΟΜΑ στις εργασίες που χρειάζεται να γίνουν στην πληγείσα περιοχή (καθαρισμός όλων των δασικών και αγροτικών δρόμων και διάνοιξη νέων για την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων. Την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών βάση των είδη υπαρχόντων μελετών του Δασαρχείου για την προστασία του εναπομείναντος δάσους, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα κλπ.

3.  Όλες οι καμένες περιοχές να κυρηχθούν αναδασωτέες και να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε δραστηριότητα δόμησης, εξόρυξης και επενδύσεων ΑΠΕ κάθε τύπου για τα επόμενα 30 χρόνια.

4. Να απαγορευτούν οι δραστηριότητες εκείνες που εμποδίζουν να επανέλθει η χλωρίδα στην περιοχή των καμένων  το συντομότερο δυνατόν. Λόγου χάρη η βόσκηση για όσο χρειάζεται  και παράλληλα να υπάρξει κοινωνική μέριμνα για την οικονομική στήριξη των αγροτοκτηνοτρόφων.  

Και Β.  Ουσιαστική Πρόληψη: Στελέχωση Πυροσβεστικών υπηρεσιών και  Πυροφυλακίων, Ενίσχυση εθελοντικών σχημάτων δασοπροστασίας, Σταθερές δομές Εκπαίδευσης εθελοντών δασοπυρόσβεσης, πρώτων βοηθειών κλπ, καθαρισμός υπαρχόντων δασικών δρόμων και διάνοιξη νέων, μοντέλο χρηματοδότησης (π.χ. φορέα ανάπτυξης Πάρνηθας), αποτροπή αλλαγής χρήσης γης για εφαρμογή ιδιαιτέρως επιβλαβών επιχειρηματικών δράσεων. 

  Παράλληλα, από την συζήτησή μας επισημάνθηκαν τα παρακάτω :  πως ενώ η πρόληψη είναι διαχρονική ανάγκη εξακολουθεί να  παραμένει  στις  πολυετείς  εκκρεμότητες  όλων των θεσμικών φορέων,  η απουσία επαρκών εθελοντών για την ενίσχυση των  ομάδων δασοπροστασίας και άλλων σχετικών δράσεων,  η ουσιαστική απόσταση που οφείλουμε να διατηρήσουμε από κομματικές διαφορές διατηρώντας τον πολιτικοκοινωνικό χαρακτήρα των συναντήσεων μας με κοινό παρανομαστή την  προάσπιση του φυσικού μας πλούτου που θα δίνει ζωή και στις επόμενες γενεές.

Συνεπώς,  προτείνουμε να:

  • Δημιουργήσουμε άμεσα ένα Συντονιστικό όργανο . 
  • Γίνουμε Μέλος του Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την Ενέργεια. (  https://energynetwork2020.wordpress.com/212-2/ energynetwork2020@gmail.com )
  • Επικοινωνήσουμε  με αρμόδια Υπουργεία και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β βαθμού  για άμεσες ενέργειες από πλευράς της πολιτείας λόγω του επείγοντος της κατάστασης.  
  •  Διευρυνθούμε και συναντηθούμε  με άλλους  κινηματικούς χώρους με στόχο την προάσπιση του φυσικού μας περιβάλλοντος. Οφείλουμε να συναντηθούμε με την Κοινωνία των Πολιτών ώστε να καταφέρουμε να πολλαπλασιάσουμε τη δυναμική μας διευρύνοντας τη βάση μας.
  • Προσκαλέσουμε και φιλοξενήσουμε  εθελοντές  με σκοπό το σχηματισμό ομάδων διαφορετικών θεματικών, όπως ενημέρωση για δράσεις όπως  η αναγέννηση του δάσους, εκπαίδευση σχετική με την πυρόσβεση γενικότερα και ειδικότερα για τη δασοπροστασία, ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης  και πολλά άλλα .
  •  Διοργανώσουμε crowdfunding (μέθοδος αυτοχρηματοδότησης )  για βασικές δαπάνες & δράσεις. 
  • Προβούμε σε ευρεία δημοσιότητα για ευαισθητοποίηση της Τοπικής και ευρύτερης Κοινωνίας Πολιτών καθώς και του εξωτερικού καθόσον επιδιώκουμε την έμπρακτη και συμμετοχική εκδήλωση αλληλεγγύης από κάθε πλευρά.
  • Ενημερώσουμε/επικοινωνήσουμε με κτηνοτρόφους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη για την σωστή «συμπεριφορά»  άρα συμβολή μας στην προσπάθεια του δάσους να αναγεννηθεί.
  • Προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για διαπίστωση παραβάσεων και  παραλείψεων της πυροσβεστικής και των λοιπών διοικητικών παραγόντων.
  •  Οργανώσουμε συζητήσεις / βιωματικά εργαστήρια σχετικά με την Ατομική και τη Συλλογική ευθύνη καθώς και άλλες θεματικές που θα προκύπτουν μέσα από την συνεχή αλληλεπίδρασή μας. 

Αγαπητά μέλη σε πρώτη φάση διαδώστε την ανακοίνωσή μας στα ΜΜΕ , σε ιστοσελίδες σας κ.λ.π.

Επικοινωνία / Πληροφορίες:Δεσύλλας Δημήτριος,Τηλ: 6977518026 e-mail :  shinos@gmx.com