Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Παρατείνεται η θητεία των οργάνων των συλλόγων – σωματείων λόγω του κορονοϊού

Με νομοθετική ρύθμιση η οποία προωθήθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών κ Θ. Λιβάνιο και δημοσιεύτηκε ήδη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ.Α 227 18.11.2020 Άρθρο 54 παρατείνεται η θητεία των οργάνων των συλλόγων – σωματείων έως το τέλος του 2020 λόγω της πανδημίας με δυνατότητα να παραταθεί με Κ.Υ.Α. για επιπλέον τέσσερις μήνες.

Ειδικότερα στην απόφαση τονίζεται:

1.Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών Συλλόγων, εφόσον έχει λήξει η λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού και εφ όσον στο μεταξύ, δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31η.12.2020.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων μπορεί να παρατείνεται για διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού COVID-19