Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Σύνθεση Δ.Σ.

Πρόεδρος

Σαρέλας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος

Μενελάου Μενέλαος

Γενικός γραμματέας

Λούκος Αθανάσιος

Ειδικός γραμματέας

Πλέσσας Δημήτριος

Ταμίας

Καλουδά Ελένη

Βοηθός ταμίας

Μανιουδάκης Θεόδωρος

Έφορος δημοσίων σχέσεων

Μποβάκης Θωμάς