Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων (διά περιφοράς).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πισίων καλεί τους κ. κ. Συμβούλους της Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της , η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 17 η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Περί επισκεψιμότητας – παρουσίας ιατρού, στην Κοινότητα Πισίων.


2) Περί αιτήματος Ένωσης Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Σχίνου, για  κατασκευή γλύστρας σκαφών
στην παραλία ΄΄ Αλμύρα ΄΄, του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων.

3) Περί αιτήματος κατοίκων για εγκατάσταση Δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων.