Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων

               

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων) την 1η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού) και την Εγκύκλιο 426/ 13.11.2020 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Περί δωρεάν  παραχώρησης χρήσης χώρου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου για την στέγαση του Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγίων Θεοδώρων.