Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων (δια περιφοράς)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αριστείδης Κωνσταντής -Σκουλικαρίτης καλεί τα μέλη του  Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων σε τακτική συνεδρίαση την 14 η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Γνωμοδότηση επί της καταγραφής ή μη μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας MOTOR ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.
  2. Χορήγηση ή μη άδειας πώλησης πόσιμου νερού, για μεταφορά του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2021.