Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο  Πρόεδρος Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Προέδρους Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 25η Noεμβρίου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΄΄Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου΄΄ 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στον άξονα προτεραιότητας  4 (Α.Π.4) ΄΄Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

  2.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της οριστικής μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου. 

  3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου ΄΄Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας΄΄. 

  4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της Υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων.

  5.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 21551/2020 τεχνικής έκθεσης Υπηρεσίας οργάνωσης και επίβλεψης δραστηριοτήτων εικαστικών τμημάτων. 

6.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών (61/2020) . Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄ΔΗΜ Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΄΄κατά Δήμου.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Παππά Παναγιώτη του Ιωάννη κατά Δήμου.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου. 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη νομίμων ενεργειών ενώπιον Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 181/2020 Α.Δ.Σ.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση ποσού.