Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας του Δήμου, Σακέλλης  Μάριος καλεί τους Συμβούλους της σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄),  την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης)  για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.Γνωμοδότηση περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Δαμασκηνού στο Λουτράκι.

2.Εισήγηση επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας σύμφωνα με με την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020 και τον ν. 2971/2001.

3.Γνωμοδότηση περί παραχώρησης δωρεάν χρήσης εδαφικών δημοτικών εκτάσεων προς τη ΔΕΥΑ για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου.