Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τους Προέδρους Κοινοτήτων σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα μετην από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 15 η Ιανουαρίου 2021 , ημέραΠαρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση καιλήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης τουν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας ΔήμουΛουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” (ΜΕΡΙΜΝΑ) έτους 2021.

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειαςελαστικών .

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση παροχήςυπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων .

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των Υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων για τηνυποβολή προτάσεων στις κάτωθι προσκλήσεις του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023:
. ΑΤ 07 ΄΄Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων΄΄,
. ΑΤ 08 ΄΄Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,υγεία – πρόνοϊα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση , εκπαίδευση – πολιτισμό , τουρισμό καιπεριβάλλον , δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας , προστασίας της δημόσιας υγείαςκαι του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονωϊού COVID 19΄΄,
. ΑΤ 09 ΄΄Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος΄΄,
. ΑΤ 10 ΄΄Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδωνπροσβασιμότητα ΑμεΑ΄΄,
. ΑΤ 12΄΄Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους΄΄

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας – εγκατάστασης στεγάστρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου στο Λουτράκι.

6.Αποδοχή της ένταξης του Δήμου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Σχέδια φόρτισηςηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντοςκαι Ενέργειας . Ορισμός υπολόγου Διαχειριστή της Πράξης .

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της εξώδικης δήλωσης – όχλησης της ΔΗΜ. Θ.ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά τουΔήμου μας .

8. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Δημητρίου Αντωνιάδη κατά Δήμου.

9. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Αριστόδημου Αντωνόπουλου κατά Δήμου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, ενώπιον του Διοικητικού ΕφετείουΠατρών, κατά την συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου μας κατά της υπ΄αρίθ.173009/2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &Ιονίου.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, ενώπιον του Τριμελούς ΠλημμελειοδικείουΚορίνθου, κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου