Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Συνεδρίαση(διά περιφοράς)της Κοινότητας Λουτρακίου

Καλούνται οι Σύμβουλοι της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 25 η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :


1.Γνωμοδότηση επί της συμμετοχής ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021.

2.Γνωμοδότηση περί δωρεάν παραχώρησης χώρου προς χρήση από τον
Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO).