Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Προέδρους των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 09 Mαρτίου 2021, ημέρα  Tρίτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση xώρου – γραφείου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Prayer of colors” στα πλαίσια του δημοτικού προγράμματος LOUTRAKI PLUS.

2.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:΄΄Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κ. Αγ. Θεοδώρων’’.

3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: :΄΄Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

5.Αποδοχή ποσού 58.920,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων .

6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων  κατασκευών ετών 2010 έως 2011 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

7.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου  και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Μάρτιος  2021). Εξειδίκευση πίστωσης .