Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Συμβουλίου της Κοινότητας Ισθμίας.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ισθμίας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τεύχος Α΄), στις 06 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης),  για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής αορίστου διάρκειας στην ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί  στο Καλαμάκι Ισθμίας.