Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων(δια περιφοράς )”.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Αριστείδης Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα11:00 μεσημβρινή ( χρόνος έναρξης ) -12:30 ( χρόνος λήξης ) η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 ΠράξηΝομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού) και τηνΕγκύκλιο 426/ 13.11.2020 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης
1. Περί Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης θειαφιού της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων.
2. Περί αναγκαιότητας ή μη μίσθωσης κατάλληλου χώρου στέγασης για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίων Θεοδώρων και τα Πυροσβεστικά μέσα του Δήμου