Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων(δια περιφοράς )”.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Αριστείδης Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα17:00 ( χρόνος έναρξης ) – 21:00 ( χρόνος λήξης ) η οποία θαπραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 ΠράξηΝομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού) και τηνΕγκύκλιο 426/ 13.11.2020 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκατάστασης γωνίας ανακύκλωσης στους Αγίους Θεοδώρους .

2. Περί γνωμοδότηση επί της εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιδειώνπεριορισμένης διάρκειας εντός της Πλατείας Θησέως στους ΑγίουςΘεοδώρους.

3. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στιςεγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών και μονάδα επεξεργασίαςμεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας << ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>, στην περιοχήτης ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στους Αγίους Θεοδώρους.4. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στιςεγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνωναποβλήτων της εταιρείας <>, στη θέση ΑλμύραΑγίων Θεοδώρων.