Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων(δια περιφοράς )”.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Αριστείδης Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα17:00 ( χρόνος έναρξης ) – 21:00 ( χρόνος λήξης ) η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού) και τηνΕγκύκλιο 426/ 13.11.2020 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης
1. Περί:
Διαβίβαση των α ) αρίθμ π ρ ω τ : 1 1 0 1 6 5 / 2 9 – 1 2 – 2 0 2 0 εγγράφου της κτηματικής υπηρεσίας Κορίνθου περί χαρακτηρισμού ως δημόσιου κτήματος και εξαγοράς τμήματος Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου (νυν Δημοτική Οδό ) από την εταιρεία ΜΟΤΟΙL (ΕΛΛΑΣ) (αριθμ πρωτοκ. Δήμου 3 5 / 0 4 ω 0 1 – 2 0 2 1
β ) του αριθ. πρω τ : 2 4 9 8 7 / 2 9 – 1 2 – 2 0 2 0 εγγράφου της εταιρ εί α ς Μ Ο ΤΟ Ρ ΟΙΛ με συνημμένη την από 2 3 – 12 – 2 0 2 0 κυκλοφοριακή μελέτη του Πολ. Μηχ . κ. Ευάγγελου Σαμαρά σχετική με την περιγραφή συν θηκών κυκλοφορίας σε τμήμα της Π .Ε .Ο . Αθηνών – Κορίνθου ( νϋν Δημοτι κή Οδό) προς λήψη σχετικής απόφασης σχετικής με χαρακτρισμό οδικού τμήματος ως δημόσιου κτήματος και έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων .

2. Περί αιτήματος εθελοντών της Δημοτικής βιβλιοθήκης ΑγίωνΘεοδώρων για την έκδοση βιβλίου Λαογραφικού και Ιστορικού περιεχομένου.

3. Περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στους Αγίους Θεοδώρους.

4. Περί τοποθέτησης μπράτσων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ.

5. Περί αγοράς οικοπέδου για την κατασκευή νέου Λυκείου στους Αγίους Θεοδώρους