Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων (δια περιφοράς )

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας την 30 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή (χρόνος έναρξης) –
12:30 μμ (χρόνος λήξης) η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω
τηλεφώνου σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/11-3-3020/τεύχος Α΄) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί κατάθεσης προτάσεων- δράσεων των κοινοτήτων για το τετραετές
    επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας.