Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων (δια περιφοράς ).

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Αριστείδης Κωνσταντής -Σκουλικαρίτης, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων, την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00
η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού) και την
Εγκύκλιο 426/ 13.11.2020 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί Εγκατάστασης Γωνιάς Ανακύκλωσης στους Αγίους
Θεοδώρους.

  1. Περί Εγκατάστασης Δυο (2) Γωνιών Ανακύκλωσης στους Αγίους
    Θεοδώρους .
  2. Περί τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην οδό Σωτηρίου Λάμπρου.