Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θυμής Φίλιππας καλεί τoν κ. Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων, τα Συμβούλια Κοινοτήτων σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη),την 15η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, γιατην παρουσίαση της μελέτης αποτίμησης που πραγματοποίησε η ΣΟΛGrowe για λογαριασμό της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθώς και για την συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων τηςημερήσιας διάταξης:
1.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων πουαυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τηςΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” την18η Ιανουαρίου 2021, στα παρακάτω θέματα:
1. Να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ηΤουριστική βρέθηκε ως τρίτη συναιτούσα στην πρώτη αίτηση τηςΚοινοπραξίας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου για την υπαγωγή της στο 106Α
.2. Να μας γνωστοποιηθεί από την Κοινοπραξία το δικόγραφο για την ένταξη στο 106Α και να μας γνωστοποιηθούν οι λόγοι που απεσύρθη. Εφόσονείμαστε μέλος της Κοινοπραξίας έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε.
3. Δεν έχουμε ακόμη ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ομίλου Comerπροκειμένου να υπολογίσουμε τις οφειλές ή τις απαιτήσεις μεταξύ τηςΤουριστικής Λουτράκι Α.Ε. και του ομίλου, όπως από πολύ καιρό πριν μαςείχε ζητήσει ο εκπρόσωπος του ομίλου.
4. Να απαιτήσουμε να μας γνωστοποιήσει η Κοινοπραξία όλες τις μέχρισήμερα οφειλές της.
5. Να απαιτήσουμε να μας γίνουν γνωστοί οι όροι της αγοράς των δανείωντης Τραπέζης Πειραιώς από τον όμιλο Comer άμεσα.
6. Να αποφασίσουμε τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει ανδύναται ή όχι να τροποποιηθεί ή μετασχηματιστεί η Κοινοπραξία μεταξύ Club
Hotel Casino Loutraki s.a. & Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε, εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί, ακόμα, οι συμβατικές προς την Πολιτεία υποχρεώσεις τηςπρώτης.
7. Να διοριστεί δικηγόρος από πλευράς Δήμου για την ανάληψη όλων τωνπροβλεπόμενων εκ του νόμου ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών,κατά υπευθύνων – υπόχρεων αναφορικά με την αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς την Κοινοπραξία.
8. Λήψη Απόφασης ή μη για την αποστολή πρότασης στην Club Hotel CasinoLoutraki s.a σχετικά με τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.

2.Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αγίων Θεοδώρων και των πυροσβεστικών μέσων του Δήμου.

3.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στιςεγκαταστάσεις με χρήση “Σταθμός αυτοκινήτων – χώρος αποθήκευσης &διανομής” της ατομικής επιχείρησης οδικών μεταφορών του κ. ΔΑΝΙΗΛΑναστάσιου στην περιοχή “Παλαιά Στρατώνα” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

4.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στιςεγκαταστάσεις (βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλινων επίπλων) της εταιρείας Ι.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. στην περιοχή “Φώτω” Κυρα – Βρύσης τηςΚοινότητας Ισθμίας.

5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στιςεγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης θειαφιού της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην περιοχή “Σουσάκι” τηςΚοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

6.Έγκριση κοπής δέντρων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόληςΛουτρακίου, επί της οδού Λεωνίδα 5