Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας (διά περιφοράς).

Καλούνται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας
Σακέλλη Μάριο οι Σύμβουλοι της κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από
11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 01
Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 έως 15:30
για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
1.Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας,
σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η κα Παπαθανασίου Πετρούλα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 67Β στο
Λουτράκι.
2.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής
οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ¨ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ¨
στη θέση ¨ Κατουνίστρα ¨ Λουτρακίου.
3.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής
οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ¨ RENTRON Α.Ε.Β.Ε.¨ στη θέση ¨ Άνω Καρμπουνάρι
– Γαλότα ¨ Λουτρακίου.
4.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής
οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ΑΛΚΗ Α.Ε.’’ στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου.