Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

“Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων να συμμετάσχουν σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία  θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3- 2020 τεύχος Α΄), την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος  έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ευρισκομένου επί των οδών  Ελ. Βενιζέλου & Δαμασκηνού στο Λουτράκι. 

2.Χορήγηση ή μη στην κα Πούλου Παναγιού προέγκρισης εγκατάστασης  ψυχαγωγικών παιδειών, περιορισμένης διάρκειας, εντός της Πλ. Θησέως στους  Αγίους Θεοδώρους.  

3.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος  2020.