Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Προσλήψεις εργατών στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριάντα τεσσάρων
(34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] για 8 μήνες 3 άτομα

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] για 8 μήνες 2 άτομα

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι για 8 μήνες 2 άτομα

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας –συνοδοί απορριμματοφόρου για 8 μήνες 27 άτομα

περισσότερα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα στον σύνδεσμο που ακολουθεί :