Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Μια νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την αγορά απορριμματοφόρου πέτυχε ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Το Δελτίο Τύπου του δήμου αναφέρει:
Μια νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την αγορά απορριμματοφόρου πέτυχε ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων παρέλαβε ένα ακόμη σύγχρονοαπορριμματοφόρο όχημα ανακύκλωσης 16m3, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικής δαπάνης 183.520,00€, για την ενίσχυση του στόλου τηςυπηρεσίας καθαριότητας.Το απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας 16κυβικών μέτρων και σύστημα ανύψωσης κάδων πληροί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές,σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και διαθέτει από τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.Από το 2018, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο ή ακόμη και με ίδιους πόρους, ηΔημοτική Αρχή Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη έχει προχωρήσει στην αγορά:
– Τριών (3) υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων που πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα μετις Ευρωπαϊκές οδηγίες, διαθέτουν πλυντήριο και συνδυάζουν τη γρήγορη αποκομιδή και τηνεπαρκέστατη χωρητικότητα σε απορρίμματα
,– Ενός (1) ειδικού γερανού για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων απορριμμάτων,
– Ενός (1) ειδικού πλυστικού μηχανήματος για πλατείες, πεζοδρόμια και πλακοστρώσεις, μέσωτου Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», το οποίο λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσειςώστε να απομακρύνει ρύπους και κατάλοιπα καυσαερίων που επικολλώνται στις επιφάνειες,
– Ενός (1) σαρώθρου (ειδικό μηχάνημα – σκούπα), με παραχωρητήριο, που έχριζε επισκευής, τοοποίο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πλατειών και των χώρων των λαϊκών αγορών καιεξαφανίζει κάθε είδος ρύπων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας, ο Δήμος Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έχει εξασφαλίσει επιχορηγήσεις και θα προχωρήσει στηνπρομήθεια ενός (1) φορτηγού με υδραυλική αρπάγη, ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού μικτούφορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα και σε σύντομο χρονικό διάστημα στην αγορά ενός (1)ακόμη σαρώθρου 6 κυβικών μέτρων από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλους τουςδιαθέσιμους πόρους, για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτώντου.