Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Καλά νέα για την ύδρευση στους Αγίους Θεοδώρους.

Ύστερα από 3 χρόνια εργασιών και δουλειάς της ΔΕΥΑΛ-Αθ τα αποτελέσματα είναι εμφανή.

H υδροδότηση γίνεται από τις πηγές των Γερανείων και όπως βλέπετε στη φωτογραφία, φαίνεται ξεκάθαρα η πληρότητα των δεξαμενών στον κεντρικό πίνακα διαχείρισης ενώ υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου πιθανών διαρροών.

Τρία χρόνια έργων χρειάστηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης του Δήμου, ώστε οι Άγιοι Θεόδωροι πλέον, να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υδροδότηση.

Όπως μας διαβεβαίωσε ο διευθυντής της ΔΕΥΑΛ-Αθ κ. Μαστραντωνάκης το νερό πλέον είναι το ίδιο σε όλη την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων.

και ζήτησε να υπάρξει η απαραίτητη σύνεση, ώστε να διαφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό που έχουμε στο σπίτι μας.